Quy định chung

Quy định về nội dung

Để tạo ra một môi trường lành mạnh và công bằng, đặc biệt là khi bạn truy cập, sử dụng, khai thác hay nhận xét về nội dung trên website PhuNuAZ.com. Chúng tôi xin phép đưa ra một số ràng buộc tự nhiên giữa bạn và chúng tôi trên website như sau:

Bản quyền nội dung xuất bản

Thường thì chúng tôi không xuất bản lại các nội dung của các trang khác mà hoàn toàn tự sáng tác, hoặc nếu trích dẫn chúng tôi đều nêu rõ nguồn tham khảo, chúng tôi chịu trách nhiệm vô hạn trước các thông tin đăng tải và tính hợp pháp khi sử dụng các thông tin này. Chúng tôi có toàn quyền sử dụng thông tin trên trang cho mục đích quảng bá, quảng cáo sản phẩm và các mục đích khác.

Bản quyền chia sẻ

Mọi nội dung trên trang này đều có bản quyền thuộc về chúng tôi, nên mọi hình thức chia sẻ nội dung của trang này mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi đều là bất hợp pháp, cụ thể:
  • PhuNuAZ.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung trên trang và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên PhuNuAZ.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại MỘT PHẦN NỘI DUNG nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung trong trích dẫn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ PhuNuAZ.com.
  • Chúng tôi không đồng ý việc bạn dùng các nội dung đã xuất bản của chúng tôi để biên dịch sang các ngôn ngữ khác.

Nhận xét trên trang

Chúng tôi chỉ duyệt một lần đầu tiên khi bạn để lại nhận xét trên các bài viết, các bạn có quyền bày tỏ các ý kiến trước các nội dung chúng tôi xuất bản, nhưng luôn nằm trong quy định về tính văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và hòa bình, những từ ngữ thô tục, xúc phạm hay nói xấu đều không được chấp nhận. Chúng tôi có toàn quyền về việc nhận xét của bạn có được chấp nhận hiển thị hay không, ngoài ra chúng tôi còn có thể chỉnh sửa nội dung của nhận xét sao cho phù hợp với quy định và tính chủ đề của trang. Bạn chịu trách nhiệm vô hạn trước lời nhận xét của chúng tôi trên trang.

Nghiêm cấm

  • Sử dụng từ ngữ thô tục.
  • Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật.
  • Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác.
  • Bàn chuyện chính trị.
Và chúng tôi có thể thay đổi chính sách / quy định này bất kỳ lúc nào chúng tôi cho rằng là hợp lý! Nếu bạn gặp trường hợp có người dùng làm trái các quy định trên hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
PhuNuAZ.com
Logo
Enable registration in settings - general